ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatás és szabályzat a Schleppné és Társai Bt adatkezeléséről.

A Schleppné és Társai Betéti Társaság (székhely: 7632 Pécs, Maléter Pál u. 50; továbbiakban “Társaság”) személyes adatok Társaság általi kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint tájékoztatja Önt (továbbiakban Ügyfél) az Európai Parlament és az Európai Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”) 13. cikkében foglaltak szerint.

A tájékoztató és az adatkezelési szabályzat kiterjed a Társaság által üzemeltetett www.lifestyle.info.hu és www.robotika.info.hu weboldalakra (továbbiakban Weboldalak), valamit a Társaság tevékenységi körével összefüggő mindennemű képzési, tanácsadási szolgáltatásokra (továbbiakban Szolgáltatás)

A szabályzat tartalma

 

1. Fogalmak
2. Adatkezelés
3. “Cookie”-k (sütik) kezelése, tárolása
4. Az adatkezelő
5. Az adatok tárolása és a tárolt adatok megsemmisítése
6. Az Ügyfelet adatkezeléssel kapcsolatban megillető jogok
7. Adatkezelési tájékoztatás kérés

A szabályzat elektronikusan elérhető az alábbi linken:

Szabályzat